ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla DEMİRLER EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (“Alba Hotels” veya “Otel”) tarafından hazırlanmıştır.

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Bu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir.

Otelimize ait olan https://www.albahotels.com.tr uzantılı internet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.

 1. İnternet Sitemizde Kullanılan Çerez Türleri

 

Çerez Türü Açıklamalar
Oturum Çerezleri Oturum çerezleri, siteyi kullanımınız sırasında geçerli olan çerezler olup internet tarayıcısı kapatılıncaya kadar geçerliliklerini korurlar. İnternet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir.
Kalıcı Çerezler Bu çerezler tarayıcınızda saklanan ve tarafınızca silininceye dek veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir. Kalıcı çerez internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir.
Birinci Taraf Çerezleri Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu, internet sitesinin ya da etki alanının yerleştirdiği çereze göre değişiklik arz etmektedir. Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen internet adresi tarafından yerleştirilmektedir.
Üçüncü Taraf Çerezleri Üçüncü taraf çerezler kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir.
Zorunlu Çerezler Bu çerezler internet sitemizin çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler birinci taraf çerezler olup oturum süresince (gizlilik tercihlerinize dair çerezler hariç olmak üzere, zira bu çerezler oturum süresinden daha uzun ömürlüdür.) kişisel veri işlemekte, oturum sonlandığında otomatikman silinmektedirler. Söz konusu çerezler talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Ayrıca performans ve analitik amaçlı çerez internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesine olanak sağlamaktadır ve birinci taraftır. Bu sayede sitemizin performansını ölçmekte ve iyileştirebilmekteyiz.
Reklam / Pazarlama Çerezleri Bu çerezler internet sitemiz aracılığıyla reklam ortaklarımızın yerleştirdikleri çerezler olup üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek üzere kullanılmaktadır.
Performans- Analitik Çerezler Bu çerezler, tekil ziyaretçilerimizin sayısını belirlemek, web sitemizin kullanıcı trafiğini ölçmek, kullanılan anahtar kelimelerin etkinliğini değerlendirmek, ziyaretçilerin gezinme durumunu izlemek, sitemizin performansını ölçmek ve iyileştirmek amacıyla kullanılmaktadır. Aynı zamanda, web sitemizdeki sayfaların popülerlik düzeyini anlamamıza ve reklamların ziyaretçilerimiz üzerindeki etkisini ölçümlememize de yardımcı olmaktadır.
İşlevsel Çerezler Bu tür çerezler, internet sitemizi daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirme amaçlarıyla (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) kullanılmaktadır.

 

 1. İşlenen Kişisel Verilerin İşlenme Amacı, Aktarıldığı Yerler, Aktarım Amacı, Toplanma Yönetimi ve Hukuki Sebebi

 

Zorunlu çerezler, talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması, internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesi) yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

Kullanılan Çerez Açıklama Süresi
cookieyes-consent CookieYes, bu çerezi, kullanıcıların bu siteye sonraki ziyaretlerinde tercihlerine uyulmasını sağlamak için rıza tercihlerini hatırlaması için ayarlar. Sitenin ziyaretçileri hakkında herhangi bir kişisel bilgi toplamaz veya saklamaz. 1 gün

Reklam ve Pazarlama çerezleri, iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

Kullanılan Çerez Açıklama Süresi
test_cookie doubleclick.net, kullanıcının tarayıcısının çerezleri destekleyip desteklemediğini belirlemek için bu çerezi ayarlar. 15 dakika
IDE Google DoubleClick IDE çerezleri kullanıcıya, kullanıcının profiline göre ilgili reklamları sunmak için web sitesini nasıl kullandığına ilişkin bilgileri saklar. 1 yıl 24 gün
fr Facebook, bu çerezi, web’de, Facebook pixel veya Facebook sosyal eklentisi bulunan sitelerde kullanıcı davranışını izleyerek ilgili reklamları göstermek için ayarlar. 3 ay
SID Google’dan belirli araçları indirin ve belirli araçları kaydedin tercihler, örneğin arama sonuçlarının sayısı sayfa başına veya Güvenli Arama filtresinin etkinleştirilmesi 1 yıl
SIDCC SIDCC” tanımlama bilgisi kullanıcıların verilerini yetkisiz erişime karşı korumak için güvenlik önlemi olarak kullanılır.” 1 yıl
HSID Web sitesi ziyaretçisinin ilgi alanlarının bir profilini oluşturmak ve diğer sitelerde alakalı reklamlar göstermek için DoubleClick (Google’a aittir) tarafından ayarlanır. 1 yıl
DV Bu çerez, Google Arama, YouTube ve Gmail gibi Google hizmetlerini kullanan web sitelerinde gezinirken kullanıcı tercihlerini ve diğer bilgileri depolamak için kullanılır. 1 yıl
APISID Youtube videolarının gömülü şekilde çalıştırılabilmesi, Kişiselleştirilmiş Google reklamlarını göstermek için web sitesi ziyaretçisinin ilgi alanlarının bir profilini oluşturmak amacıyla kullanılır. 1 yıl
__Secure-3PSIDCC Yeniden hedefleme yoluyla alakalı ve kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek için web sitesi ziyaretçilerinin ilgi alanlarını gösteren bir profil oluşturur. 1 yıl
__Secure-1PSIDCC Ziyaretçilerin web sitemizi nasıl kullandığı hakkında bilgi toplamak için kullanılır. 1 yıl
__Secure

1PSID

Ziyaretçilerin web sitemizi nasıl kullandığı hakkında bilgi toplamak için kullanılır. 1 yıl
__Secure
3PAPISID
Web sitesinin seçeneklerinin ve hizmetlerinin kullanımı için gerekli olan çerez. 1 yıl
1P_JAR Bu çerezler internet sitesine ilişkin istatistiklerin toplanması ve satış/ziyaretçi oranlarının takibi için kullanılmaktadır. 1 ay
__Secure1
PSIDTS
Ziyaretçinin gerçekliğini doğrulamak, oturum açma verilerinin hileli kullanımını önlemek ve ziyaretçi verilerini yetkisiz erişime karşı korumak için güvenlik çerezi. 1 yıl
__Secure-1PAPISID Kişiselleştirilmiş Google reklamlarını göstermek için web sitesi ziyaretçisinin ilgi alanlarının bir profilini oluşturmak amacıyla kullanılır. 1 yıl

Performans- Analitik Çerezler, bu çerezler aracılığıyla toplanan ve aşağıda detayları belirtilen kişisel verileriniz, Kanun’un 5(1) fıkrası kapsamında açık rıza hukuki sebebiyle işlenmekte ve yalnızca belirtilen ülkeye Kanun’un 5(1) fıkrası kapsamında açık rıza hukuki sebebine dayanarak aktarılmaktadır. Veri aktarımıyla ilgili detaylı bilgileri öğrenmek için lütfen ilgili veri politikamızı inceleyiniz.

Kullanılan Çerez Açıklama Süresi
_ga Google Analytics, bu çerezi ziyaretçi, oturum ve kampanya verilerini hesaplamak ve sitenin analiz raporu için site kullanımını izlemek üzere ayarlar. Çerez, bilgileri anonim olarak saklar ve benzersiz ziyaretçileri tanımak için rastgele oluşturulmuş bir numara atar. 1 yıl 1 ay 4 gün
_gid Google Analytics, bu çerezi, ziyaretçilerin bir web sitesini nasıl kullandıklarına ilişkin bilgileri depolamak ve aynı zamanda web sitesinin performansına ilişkin bir analiz raporu oluşturmak için ayarlar. Toplanan verilerden bazıları, ziyaretçi sayısını, kaynaklarını ve anonim olarak ziyaret ettikleri sayfaları içerir. 1 gün
_gat_UA-* Google Analytics sets this cookie for user behaviour tracking. 1 dakika
_gcl_au Google Etiket Yöneticisi, hizmetlerini kullanan web sitelerinin reklam verimliliğini denemek için çerezi ayarlar. 3 ay
_ga_* Google Analytics bu çerezi sayfa görüntülemelerini saklamak ve saymak için ayarlar. 1 yıl 1 ay 4 gün
_hjFirstSeen Hotjar, bu çerezi yeni bir kullanıcının ilk oturumunu tanımlaması için ayarlar. Hotjar’ın bu kullanıcıyı ilk kez görüp görmediğini belirten doğru/yanlış değerini saklar. 1 saat
_hjSession
User_*
Hotjar bu çerezi, aynı siteye yapılan sonraki ziyaretlerden elde edilen verilerin aynı kullanıcı kimliğine atfedilmesini sağlamak için ayarlar ve bu, söz konusu siteye özgü Hotjar Kullanıcı Kimliğinde kalır. 1 yıl
_hjSession_* Hotjar bu çerezi, aynı siteye yapılan sonraki ziyaretlerden elde edilen verilerin aynı kullanıcı kimliğine atfedilmesini sağlamak için ayarlar ve bu, söz konusu siteye özgü Hotjar Kullanıcı Kimliğinde kalır. 1 saat
_fbp Facebook, bu çerezi, web sitesini ziyaret ettikten sonra Facebook’ta veya Facebook reklamcılığı tarafından desteklenen bir dijital platformda reklam görüntülemek üzere ayarlar. 3 ay
_hjIncludedIn
SessionSample
Hotjar. Bu çerez, söz konusu kullanıcının sitenizin günlük oturum limiti tarafından tanımlanan veri örneğine dahil olup olmadığını Hotjar’a bildirmek için ayarlanmıştır. 1 saat

 

 

İşlevsel çerezler, internet sayfamızı daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla     kullanılmaktadır.        Bu        çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir. İnternet sitemizde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Kullanılan Çerez Açıklama Süresi
pll_
language
Polylang, bu çerezi, kullanıcının
seçtiği dili web sitesine geri dönerken hatırlaması ve başka bir şekilde mevcut olmadığında dil bilgisini alması için ayarlar.
1 yıl
_lscache_
vary
Litespeed bu çerezi önbelleğe
alınmış sayfaların önlenmesini
sağlamak için ayarlar.
2 gün
_hjAbsolute-SessionInProgress Hotjar, çerezin ayarladığı
Doğru/Yanlış etiketi olan kullanıcının
ilk sayfa görüntüleme oturumunu algılaması için bu çerezi ayarlar.
1 saat

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından internet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler vasıtasıyla teknik ve otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

 

Çerezler vasıtası ile elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin aşağıda yer alan işlenme amaçları doğrultusunda, çerezlerin çalışması için birlikte çalıştığımız iş ortaklarımıza ve kanunen yetkili kamu kurumlarına çerezlerin kullanılabilmesi ve resmi kurum taleplerinin karşılanabilmesi için aktarılabilecektir.

 

 

 

 

 

 1. Çerez Kullanımının Engellenmesi

 

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına sahipsiniz. Tarayıcı üreticileri, kendi ürünleri özelinde çerezlerin yönetimi hususunda ilgili yardım sayfaları sunmakta olup daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.

Google Chrome https://support.google.com/chrome/
answer/95647?hl=en
Opera https://help.opera.com/en/latest/
web-preferences/
Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/
cookies-information-websites
-store-on-your-computer
Google

Adwords

https://support.google.com/ads/
answer/2662922?hl=en
Google

Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Internet

Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet
-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/en-gb/windows/deleteand-manage-cookies-
168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
Safari https://support.apple.com/kb/
PH5042?locale=en_US
 

 

 1. Çerezlerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

 

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 • kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
 • kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın

giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Çerezlerinize ilişkin talepleriniz ve haklarınız Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesinden kaynaklanmakta olup bu madde kapsamındaki taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca şirketimize iletebilirsiniz.

Bu kapsamda, taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği’ne göre aşağıda yer adresimize posta yoluyla veya sistemimizde kayıtlı e-posta adresiniz varsa e-posta üzerinden aşağıda yer alan e-posta adresimize iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu

Unvan: DEMİRLER EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Mersis No: 0288004353800012

Adres: Kocatepe Mah. Yüksel Cadde No:19 Çankaya / ANKARA

E-posta Adresi: [email protected]